Seřízení výchylek kormidel

Pokud máme více serv přiřazených k jedné funkci, je velice důležité, aby průběh výchylek byl na všech servech (řídících plochách) shodný. Týká se to např. výškovky, která má každou půlku ovládanou jedním servem, vztlakových a brzdících klapek a třeba i křidélek ve funkci butterfly. Nestejný průběh výchylek těchto ploch zaviní mírný zásah do ostatních os. Rozdílné výchylky např. vztlakových klapek, stejně jako rozdílné výchylky obou půlek výškovky, mají vliv na klonění modelu „na křidélka“. Obdobné vlivy se projevují i u motýlkových ocasních ploch.
Zejména u přesných akrobatů, nebo u rychlých větroňů je to samozřejmě nežádoucí. Proto je správné seřízení výchylek tak důležité.
Shodný průběh výchylek je též důležitý v případě, kdy máme více servy ovládáno jedno kormidlo.

Na seřizování jsem si vyrobil jednoduchý přípravek z topolové překližky, jeho tvar a velikost si může každý přizpůsobit svým požadavkům. Dosedací plochy jsem polepil měkkou pěnovou gumou. Měřící část tvoří elektronický úhloměr, používaný na seřizování listů malých vrtulníků. Je malý, lehký, levný a překvapivě přesný. Konstrukci přípravku a jeho použití ukazují obrázky níže. Obě destičky je možné upevnit na větší kolíček a tím si zjednodušit usazování na kormidle, ale za cenu omezení univerzálnosti přípravku.

Postup seřízení s vysílačem Jeti Duplex :

Nejdříve nastavíme neutrální polohy pomocí subtrimu na každém servu. Poté nastavíme maximální výchylky kormidel, případné rozdíly upravíme max. výchylkou na každém servu (nikoliv fyzickým limitem).

Dále zkontrolujeme shodný průběh výchylek. Často postačuje v jednom bodě, v polovině výchylky mezi neutrálem a maximální výchylkou. Pokud typ modelu vyžaduje preciznější seřízení, můžeme kontrolu provést ve dvou, až třech bodech.

Jestliže naměříme rozdílné výchylky v kontrolních bodech, napravíme je pomocí servobalanceru v menu „Kalibrace serv“ (viz obr.). Servobalancer umožní upravit průběh výchylky každého serva v mnoha bodech. Po jeho aktivaci v režimu Auto se pomocí příslušného ovladače (kniplu) pohybujeme po ose výchylky ovladače a točítkem nastavíme korekci dráhy serva. Nastavení probíhá velice jemně po 0,1%, maximální rozsah úpravy křivky je ±10%, aktuální korekce je zobrazena nad grafem. Doporučuji použít režim Auto (tlačítko F2), který vyhladí (interpoluje) výslednou křivku a pohyb serva je plynulejší.

Pro fixaci výchylky v jednotlivých bodech slouží další báječná funkce – zamknutí. Pokud stiskneme tlačítko F4 pod symbolem serva se zámkem (viz obr.), výchylka serva se zamkne v poloze podle polohy kniplu, který již nemusíme držet a v klidu můžeme měřit na fixovaných kormidlech. Velice příjemné a promyšlené je, že se zároveň zamknou výchylky všech serv, které jsou přiřazeny k dané funkci. Změnou křivky upravíme výchylky všech serv v daném bodě, odemkneme, zamkneme v dalším bodě, upravíme …atd. Jde to rychle.

Vzhledem k přesnosti použitého úhloměru moc nekoukejte na desetinky stupně, jednak to pro funkci kormidel nemá moc smysl, a jednak byste při seřizování mohli utrpět psychickou újmu.

Podobný postup uplatníme, máme-li více servy ovládané jedno kormidlo. Úpravou křivky průběhu ve více bodech doladíme výchylky tak, aby serva „vrčela“ co nejméně. Pomůckou při seřizování může být měření proudu z přijímačových akumulátorů, nebo BECu. Pokud máme tento údaj k dispozici v telemetrii (z regulátoru Mezon, z čidla MUI, nebo z SBEC 30D), můžeme při zvýrazněném servobalanceru využít tlačítko F1 pod symbolem nářadí. Jeho zmáčknutím se zobrazí rychlá volba, ve které si vybereme telemetrický údaj o proudu palubní instalace, jenž se nám poté zobrazí místo digitálních hodin v horní liště displeje. Tím průběžně vidíme hodnotu proudu během ladění křivky a práce je to jako za odměnu.

Je až neuvěřitelné, co nám systém Duplex umožní, že ?

Bedřich Janáček
Nové Město nad Metují