Diferenciace křidélek versus butterfly

O nutnosti používat diferenciaci výchylek křidélek u nesouměrných profilů asi nikdo nepochybuje. Nahoru více, dolů méně, s poměrem 2:1 až třeba i 10:1. Tím je zajištěna dobrá řiditelnost a obratnost modelů. Křidélka je možné též využít jako aerodynamickou brzdu pomocí funkce butterfly. V tomto režimu se křidélka vyklopí nahoru, což jednak vyruší část vztlaku na křídle a jednak zvýší čelní odpor. To umožní účinné brzdění, používané zejména u větroňů.

Stále se ale na letištích setkávám s nesprávným názorem, že tento způsob brzdění je neúčinný a nevýhodný. Argumentem je, že při větší výchylce nahoru je model neovladatelný na křidélka a při menší výchylce (kdy jsou křidélka ještě účinná) je brzdný účinek malý. A to mě přimělo k napsání tohoto příspěvku, občas připomenout staré pravdy je užitečné. Řešením je změna diferenciace křidélek během výchylky butterfly tak, aby při plném butterfly byla diferenciace zcela opačná. Vypadá to složitě, ale naštěstí máme k dispozici moderní vysílače, které nám to svým programovým vybavením umožní.

Objasním na menu nastavení diferenciace křidélek vysílače Jeti Duplex. Po nastavení základní diferenciace na servech křidélek (v tomto případě dvě serva v křídle) můžeme přiřadit jakýkoliv volný ovladač, kterým budeme diferenciaci měnit. To nám umožní za letu vyladit hodnotu diferenciace tak, abychom byli spokojeni s reakcí modelu na zásahy do křidélek. Další možností je přiřadit ovladač, který zároveň ovládá i funkci butterfly. Dostaneme tím báječnou možnost plynule měnit diferenciaci křidélek v závislosti na výchylce butterfly. Demonstruji na třech bodech celého rozsahu :

 

1) Normální let – butterfly zavřený

Ovladač butterfly  0%.

Křidélka 100% nahoru a 15% dolů.

Diferenciace přibližně 6 : 1.

 

 

2) Butterfly na půl

Ovladač butterfly 50%.

Křidélka 56% nahoru a 59% dolů.

(aktuální výchylky křidélek ukazují hodnoty

zobrazené malým písmem v závorkách)

Diferenciace přibližně  1 : 1.

3) Butterfly naplno

Ovladač butterfly 100%.

Křidélka 0% nahoru a 115% dolů.

(aktuální výchylky křidélek ukazují hodnoty

zobrazené malým písmem v závorkách)

Diferenciace zcela opačná.

 

 

Pro dosažení velkých výchylek křidélek nahoru je nutné nasadit páku na servu tak, aby v neutrálu směřovala dopředu – viz následující náčrtek :

Nebojte se výchylek 40° až 45° nahoru, získáte účinnou brzdu při plné ovladatelnosti. Pro ovládání butterfly používám plynový knipl (P2), kdy v poloze od sebe je butterfly zavřený a v poloze k sobě brzdím. Případný motor ovládám třípolohovým přepínačem, pro motorizované větroně a hotlinery to plně vyhovuje jak pro rekreační, tak i soutěžní létání.

Pokud výše uvedenou změnu diferenciace zatím nepoužíváte, zkuste to ! S vysílači Jeti Duplex je to snadné a s ovládáním Vašeho modelu budete určitě spokojeni.

Bedřich Janáček

Nové Město nad Metují